Stichting Tess

Stichting Tess is een van onze vaste huurders geworden in de afgelopen jaren.

Stichting Tess zamelt geld in om voor kinderen met een beperking van 4 tot en met 18 jaar dolfijnondersteunde therapie bij het Curacao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) mogelijk te maken. Deze dolfijnondersteunde therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling op de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te zorgen.

Therapie
In het tiendaagse programma is er niet alleen aandacht voor het therapiekind, maar ook voor de ouders (workshops en counseling) en de broertjes en zusjes (educatief programma). Stichting Tess vergoedt de kosten van de therapie en de kosten van de vliegtickets (therapiekind, vader, moeder en een broertje of zusje) tot een maximum van € 8.500,00.

Gezien het feit de ouders zelf zorg moeten dragen voor de accommodatie waar ze gaan verblijven tijdens de therapie hanteren wij een speciaal tarief voor gezinnen die in onze villa verblijven met een therapiekind.

Wachtlijst
Op de wachtlijst staan momenteel 35 kinderen met een beperking variërend van het syndroom van Down, autisme tot een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking. Op de wachtlijst staan is voor ouders niet vrijblijvend: ouders moeten helpen om geld in te zamelen voor alle kinderen op de wachtlijst. Bestuursleden, ouders en vrijwilligers verbonden aan de stichting krijgen voor hun inzet geen enkele vergoeding.

Privacy
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kinderen op de wachtlijst en hun ouders worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Stichting Tess, leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Donaties welkom
Omdat Nederlandse zorgverzekeraars deze therapie niet vergoeden, is Stichting Tess honderd procent afhankelijk van donaties. Wilt u Stichting Tess helpen? Dat kan op verschillende manieren:

  • u kunt een donatie doen via NL05 INGB 0005 1099 87
  • u kunt ook via de website doneren www.stichtingtess.nl en dan bij doneren
  • u kunt lid worden van onze Club van 52
  • u kunt zich inzetten als vrijwilliger voor de stichting

Stichting Tess is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat doen we met uw donatie?

Met uw financiele steun maakt stichting Tess het voor kinderen op de wachtlijst mogelijk om dolfijn-ondersteunde therapie te volgen bij het Curacao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC).

Facebook Stichting Tess